În conformitate cu Art. 16 din Ordonanţa de urgenţă nr. 221/2008 din 23/12/2008 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 882 din 24/12/2008, se înfiinţează Ministerul Tineretului şi Sportului prin comasarea Autorităţii Naţionale pentru Tineret cu Agenţia Naţională pentru Sport, instituţii publice care se desfiinţează.
Totodată, potrivit Art. 26 din Hotărârea Guvernului Nr. 1721/2008 publicată în Monitorul Oficial, Nr. 26/13.01.2009, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului (MTS), Agenţia Naţională pentru Sprijinirea Iniţiativelor Tinerilor şi Agenţia pentru Sprijinirea Studenţilor, instituţii aflate în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Tineret, se desfiinţează. Ministerul Tineretului şi Sportului va prelua toate drepturile şi obligaţiile instituţiilor mai sus menţionate.
Informaţii actualizate referitoare la activitatea Ministerului Tineretului şi Sportului se gasesc pe site-ul www.mts.gov.ro
Direcțiile pentru tineret judetene, respectiv a municipiului București, au următoarele atribuții principale:
a) aplică politica guvernamentală pentru tineret, fundamentează și elaborează studii și cercetări, analize și prognoze privind problemele tineretului direct, prin instituțiile aflate în subordinea sa sau în colaborare cu persoane juridice ori fizice autorizate;
b) aplică politica guvernamentală în domeniul educației nonformale pentru copii și tineri;
c) contribuie, prin stimularea performanței și capacității tinerilor, la realizarea programului de reformă al Guvernului de integrare în Uniunea Europeană;
d) colaborează cu structurile de și pentru tineret legal constituite;
e) elaborează programe în scopul finanțării acțiunilor proprii;
f) sprijină acțiunile structurilor asociative de tineret, acțiuni care corespund obiectivelor cuprinse în programele sale;
g) autorizează și avizează desfășurarea activităților din bazele proprii;
h) stabilesc contacte la nivel internațional cu instituții și
organisme similare;
i) sprijină structurile asociative de tineret în realizarea de programe interne și internaționale;
j) sprijină formarea, pregătirea și perfecționarea profesională în domeniul tineretului direct, prin cele 151 de centre de agrement pentru tineret sau în colaborare cu instituții și organisme de specialitate din țară și din străinătate;
k) organizează activități de profil cu caracter național și internațional, asigurându-se în acest fel participarea directă și pe bază de reciprocitate la manifestări similare peste hotare;
l) înființează centre de tineret noi ori prin amenajarea spațiilor și imobilelor neutilizate din domeniul public al statului sau aflate în administrarea instituțiilor din subordinea sa;
m) colaborează cu Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, direct sau prin structurile specializate din subordine, în domenii de interes comun;
n) avizează proiectele de acte normative inițiate de alte instituții în domeniul tineretului.